Navigace

Obsah

Zajímavosti

Voděradské bučiny a lom Kaménka

Lesy na pravobřežní části Jevanského potoka mezi Louňovicemi a Černými Voděrady se nazývají „Voděradské bučiny“. Národní přírodní rezervací jsou od roku 1955. Předmětem ochrany jsou původní květnaté bučiny s přimíšeným dubem a ojediněle břízou, lípou a osikou. Cenné je i bylinné patro. Útočiště zde nachází řada druhů ptáků a zvěře. Bučiny jsou významným územím pro houbaře. O chráněném území pojednává Naučná stezka Voděradské bučiny, která navazuje na Stezku historií Louňovic. Odedávna bučinami probíhala lesní cesta od Louňovic do Jevan. Nedaleko se nachází místo, kde se začal v polovině 19. století získávat kvalitní žulový kámen. Zprvu sbíráním a opracováváním volně ležících balvanů, později založením několika stěnových lomů. Po otevření velkých lomů v žernovské žulové oblasti zdejší těžba počátkem 20. století ustala. Zachovaly se základy kovárny, sloužící potřebám kameníků. Lom Kaménku asi nejvíce proslavil základní kámen Národního divadla v Praze. Stalo se tak souhrou okolností. Zamýšlený čedičový základní kámen z hory Řípu nebylo možné opracovat do požadovaných rozměrů. Kvádr z Louňovic vyhověl. Byl opracován do rozměrů dle projektu architekta Zítka, byl do něj vytesán prostor na schránku a byl opatřen silným víkem. Na víku byl vytesán nápis „Národ sobě 1868“. K jeho znovuobjevení, otevření schránky a doložení původu došlo až roku 1963. 

 

Lom Kaménka cesta k hájovně