Navigace

Obsah

Registrace dodavatele
Zpět na seznam poptávek

Zadavatel

Obec Louňovice

Upřesnění zadavatele

Poptávka

 • Název
  Projektová dokumentace, inženýrské činnosti a autorský dozor pro akci: Rozšíření a intenzifikace ČOV Louňovice
 • Kategorie poptávky
  Služby
 • Číslo spisu
 • Číslo zakázky
 • Popis
 • Předpokládaná cena poptávky (bez DPH)
  850 000,00 Kč
 • Uveřejnění oznámení
  25.01.2018 11:59
 • Termín podání nabídek
  28.02.2018
 • Konec lhůty pro poskytování zadávací dokumentace
 • Termín otevírání obálek
  01.03.2018

Vítěz výběrového řízení

 • Název
 • Adresa
 • Datum podepsání smlouvy
 • Smluvní cena (bez DPH)
 • Smluvní cena (s DPH)

Fakturace

 • Skutečná cena včetně víceprací (bez DPH)
 • Skutečná cena včetně víceprací (s DPH)

Zrušení poptávky

 • Datum zrušení poptávky
 • Důvod zrušení poptávky

Soubory ke stažení

Typ souboruNázev souboruUveřejnilUveřejněno odUveřejněno do
Výzva k podání nabídky Výzva VZMR PD ČOV Louňovice.pdf Správce Webu 25.01.2018
Zadávací dokumentace Příloha_1_Krycí list nabídky.docx Správce Webu 25.01.2018
Zadávací dokumentace Příloha_2_Čestné prohlášení_zákl. kvalif..docx Správce Webu 25.01.2018
Zadávací dokumentace Příloha_3_Seznam obdobných realizovaných projektů.docx Správce Webu 25.01.2018
Zadávací dokumentace Příloha_4_Seznam členů realizačního týmu.docx Správce Webu 25.01.2018
Zadávací dokumentace Příloha_5_Čestné prohlášení_subdodavatel.docx Správce Webu 25.01.2018
Zadávací dokumentace Příloha_6_Návrh smlouvy o dílo.docx Správce Webu 25.01.2018
Zadávací dokumentace Příloha A. 1 Technologie - Technická zpráva.pdf Správce Webu 25.01.2018
Zadávací dokumentace Příloha A. 2 Technologie - Hydrotechnický výpočet.pdf Správce Webu 25.01.2018
Zadávací dokumentace Příloha A. 3 Technologie - Technický list čerpadla Flygt DP 3057.pdf Správce Webu 25.01.2018
Zadávací dokumentace Příloha A. 4 Technologie - Technický list provzdušňovacího systému.pdf Správce Webu 25.01.2018
Zadávací dokumentace Příloha A. 5 Technologie - Technický list dmychadla Kubíček3D28C-080P.pdf Správce Webu 25.01.2018
Zadávací dokumentace Příloha_6_Návrh smlouvy o dílo.docx Správce Webu 25.01.2018
Zadávací dokumentace Příloha A. 7 Technologie - Půdoris technologie ČOV.pdf Správce Webu 25.01.2018
Zadávací dokumentace Příloha A. 8 Technologie - Řez A-A technologie ČOV.pdf Správce Webu 25.01.2018
Zadávací dokumentace Příloha A. 9 Technologie - Řez B-B a C-C technologie ČOV.pdf Správce Webu 25.01.2018
Zadávací dokumentace Příloha č. A 10 Technologie - Technologické schéma.pdf Správce Webu 25.01.2018
Zadávací dokumentace Situace.pdf Správce Webu 25.01.2018
Zadávací dokumentace Zaměření skutečného stavu pro Rozšíření ČOV Louňovice na kapacitu 2000 EO.pdf Správce Webu 25.01.2018
Zadávací dokumentace Příloha_8_Rámcové zadání projektu rozšíření a intenzifikace ČOV Louňovi.pdf Správce Webu 25.01.2018
Ostatní Oznámení zadavatele o výsledku výběrového řízení.pdf Správce Webu 15.03.2018
Ostatní Rozhodnutí o přidělení zakázky.pdf Správce Webu 15.03.2018
Ostatní Oznámení zadavatele o zrušení VŘ.pdf Správce Webu 24.04.2018
Ostatní Rozhodnutí o o zrušení VŘ.pdf Správce Webu 24.04.2018

Otázky a odpovědi

Zpět na seznam poptávek