Navigace

Obsah

Registrace dodavatele
Zpět na seznam poptávek

Zadavatel

Obec Louňovice

Upřesnění zadavatele

Poptávka

 • Název
  Projektová dokumentace, inženýrské činnosti a autorský dozor pro akci: Rozšíření a intenzifikace ČOV Louňovice
 • Kategorie poptávky
  Služby
 • Číslo spisu
 • Číslo zakázky
 • Popis
 • Předpokládaná cena poptávky (bez DPH)
  950 000,00 Kč
 • Uveřejnění oznámení
  16.05.2019 14:31
 • Termín podání nabídek
  19.06.2019 08:45
 • Konec lhůty pro poskytování zadávací dokumentace
 • Termín otevírání obálek
  19.06.2019 09:00

Vítěz výběrového řízení

 • Název
 • Adresa
 • Datum podepsání smlouvy
 • Smluvní cena (bez DPH)
 • Smluvní cena (s DPH)

Fakturace

 • Skutečná cena včetně víceprací (bez DPH)
 • Skutečná cena včetně víceprací (s DPH)

Zrušení poptávky

 • Datum zrušení poptávky
 • Důvod zrušení poptávky

Soubory ke stažení

Typ souboruNázev souboruUveřejnilUveřejněno odUveřejněno do
Výzva k podání nabídky Výzva_VZMR_PD ČOV Louňovice.pdf Správce Webu 16.05.2019
Výzva k podání nabídky Příloha_1_Krycí list nabídky.docx Správce Webu 16.05.2019
Výzva k podání nabídky Příloha_2_Čestné prohlášení_zákl. kvalif..docx Správce Webu 16.05.2019
Výzva k podání nabídky Příloha_3_Seznam obdobných realizovaných projektů.docx Správce Webu 16.05.2019
Výzva k podání nabídky Příloha_4_Seznam členů realizačního týmu.docx Správce Webu 16.05.2019
Výzva k podání nabídky Příloha_5_Čestné prohlášení_subdodavatel.docx Správce Webu 16.05.2019
Výzva k podání nabídky Příloha_6_Návrh smlouvy o dílo fin.docx Správce Webu 16.05.2019
Výzva k podání nabídky Příloha _7_A. 1 Technologie - Technická zpráva.pdf Správce Webu 16.05.2019
Výzva k podání nabídky Příloha _7_A. 2 Technologie - Hydrotechnický výpočet.pdf Správce Webu 16.05.2019
Výzva k podání nabídky Příloha_7_ A. 3 Technologie - Technický list čerpadla Flygt DP 3057.pdf Správce Webu 16.05.2019
Výzva k podání nabídky Příloha_7_ A. 4 Technologie - Technický list provzdušňovacího systému.pdf Správce Webu 16.05.2019
Výzva k podání nabídky Příloha_7_ A. 5 Technologie - Technický list dmychadla Kubíček3D28C-080P.pdf Správce Webu 16.05.2019
Výzva k podání nabídky Příloha_7_ A. 6 Technologie - Technický list pro měření rozpuštěného kyslíku.pdf Správce Webu 16.05.2019
Výzva k podání nabídky Příloha_7_ A. 7 Technologie - Půdoris technologie ČOV.pdf Správce Webu 16.05.2019
Výzva k podání nabídky Příloha_7_A. 8 Technologie - Řez A-A technologie ČOV.pdf Správce Webu 16.05.2019
Výzva k podání nabídky Příloha_7_ A. 9 Technologie - Řez B-B a C-C technologie ČOV.pdf Správce Webu 16.05.2019
Výzva k podání nabídky Příloha_7_ č. A 10 Technologie - Technologické schéma.pdf Správce Webu 16.05.2019
Výzva k podání nabídky Příloha_7_Situace.pdf Správce Webu 16.05.2019
Výzva k podání nabídky Příloha_7_Zaměření skutečného stavu pro Rozšíření ČOV Louňovice na kapacitu 2000 EO.pdf Správce Webu 16.05.2019
Výzva k podání nabídky Příloha_8_Rámcové zadání projektu rozšíření a intenzifikace ČOV Louňovi.pdf Správce Webu 16.05.2019
Oznámení o zakázce Oznámení zadavatele o výsledku VŘ.pdf Správce Webu 04.07.2019
Oznámení o zakázce Rozhodnutí o přidělení zakázky (2).pdf Správce Webu 04.07.2019
Smlouva Smlouva o dílo - PD ČOV Louňovice x EKOSYSTEM.pdf Správce Webu 17.07.2019

Otázky a odpovědi

Zpět na seznam poptávek