Menu
Obec Louňovice
ObecLouňovice

Informace k rekonstrukci silnice I/2 Kutnohorská.

Informace k rekonstrukci silnice I/2 Kutnohorská.

Vážení spoluobčané,
rádi bychom vás tímto seznámili s plánem nadcházející rozsáhlé rekonstrukce silnice I/2 Kutnohorská, která nás čeká od 12.4.2023 a potrvá nejméně do konce letošních prázdnin.

Bohužel jsme do dnešního dne neobdrželi oficiální stanovisko Krajského úřadu, proto berte raději následující informace stále jako neoficiální. Krajský úřad bude rozesílat oficiální stanovisko až 11.4., tedy jeden den před zahájením akce. Doufáme, že Krajský úřad zapracuje všechny připomínky a požadavky, které byly z naší strany vznešeny v řádné připomínkovací lhůtě tak, jak jsou uvedeny níže.

Nebyla pro nás jednoduchá zejména jednání ohledně autobusové dopravy. Louňovic se problémy s ní spojené dotknou nejvíce. V různých etapách rekonstrukce silnice budou totiž různě omezeny zastávky. Proto jsme vás nemohli informovat dříve, tak jako to udělaly okolní obce, poněvadž jsme do poslední chvíle řešili zachování co možná největší dopravní obslužnosti, a to jak s provozovateli autobusových linek, tak s dopravními inženýry, kteří mají ve všem poslední slovo.

Co nás tedy čeká…

ETAPA I.a v termínu 12.4.2023 – 10.5.2023

Úsek 1 – úplná uzavírka pravého jízdního pruhu (ve směru jízdy na Kostelec n.Č.L.) od kruhového objezdu v Mukařově až těsně před odbočku na Žernovku na křižovatce I. Hráz.

Úsek 2 - úplná uzavírka pravého jízdního pruhu (ve směru jízdy na Kostelec n.Č.L.) cca od začátku obce Vyžlovka do jejího středu (křižovatka s odbočkou na Jevany).

ETAPA I.b v termínu 10.5.2023 – 7.6.2023

Úsek 1 – úplná uzavírka levého jízdního pruhu (ve směru jízdy na Kostelec n.Č.L.) od kruhového objezdu v Mukařově až těsně před odbočku na Žernovku na křižovatce I. Hráz.

Úsek 2 - úplná uzavírka levého jízdního pruhu (ve směru jízdy na Kostelec n.Č.L.) cca od začátku obce Vyžlovka do jejího středu (křižovatka s odbočkou na Jevany).

 • Tyto dvě etapy se, kromě nepříjemností spojených s kolonami vlivem omezení dopravy, nedotknou obyvatel Louňovic co do autobusových spojů apod.
 • DOPRAVA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY ve Stříbrné Skalici: na schůzce s ROPIDem bylo ujednáno, že po celou dobu rekonstrukce silnice (tedy v této i všech následujících etapách) bude autobus č. 557 jezdit v opačném směru. To znamená, že linka bude začínat v Louňovicích a pojede přes Tehovec, Svojetice a přes Ondřejov do Stříbrné Skalice.

Etapa I.

Kruhový objezd v Mukařově

ETAPA II.a v termínu 7.6.2023 – 28.6.2023

Úsek 1 – úplná uzavírka pravého jízdního pruhu (ve směru jízdy na Kostelec n.Č.L.) začínající před odbočkou na Žernovku na I. Hrázi až těsně před křižovatku II. Hráz.

Úsek 2 - úplná uzavírka pravého jízdního pruhu (ve směru jízdy na Kostelec n.Č.L.) od prostředka Vyžlovky až za odbočku na Štíhlice mezi obcemi Vyžlovka a Kozojedy.

 • Tato etapa se významně dotkne obyvatel Louňovic. Bude uzavřena křižovatka I. Hráz.
 • NEBUDOU V PROVOZU OBĚ ZASTÁVKY Louňovice I. Hráz!!! Autobusy budou zastavovat pouze na zastávkách II. Hráz.
 • Autobus č. 489 BUDE ZAČÍNAT NA PROVIZORNÍ ZASTÁVCE NA HORNÍ NÁVSI před hotelem U sv. Huberta.
 • DOPRAVA DĚTÍ DO ŠKOLY v Mukařově: vybrané spoje linky č. 489, která zajišťuje dopravu dětí do ZŠ v Mukařově, budou začínat na Horní návsi, pokračují přes zastávku na II. Hrázi a přes Žernovku pokračují ke škole.
 • DOPRAVA DĚTÍ ZE ŠKOLY v Mukařově: ulice Zájezdní (křižovatka směrem od Žernovky s Kutnohorskou) bude před křižovatkou jednosměrná (nebude možné z ní odbočovat na hlavní ve směru ze Žernovky z důvodu narušování plynulosti provozu po dobu rekonstrukce), tudíž linka 489 nebude moci v tomto místě projet směrem na Louňovice. Z tohoto důvodu budou muset děti cestou ze školy dojít na zastávku v Mukařově u Flipu, odkud dojedou přes II. Hráz až na Horní náves, kde bude autobus končit.
 • V této etapě bude k nemovitostem na jižní straně opravovaného úseku ze zákona ZAJIŠTĚN POUZE PŘÍSTUP, NIKOLIV PŘÍJEZD. 
 • PARKOVÁNÍ vozidel bude zajištěno na obecních pozemcích v ulici Souběžná.

ETAPA II.b v termínu 28.6.2023 – 19.7.2023

Úsek 1 – úplná uzavírka levého jízdního pruhu (ve směru jízdy na Kostelec n.Č.L.) začínající před odbočkou na Žernovku na I. Hrázi až těsně před křižovatku II. Hráz.

Úsek 2 - úplná uzavírka levého jízdního pruhu (ve směru jízdy na Kostelec n.Č.L.) od prostředka Vyžlovky až za odbočku na Štíhlice mezi obcemi Vyžlovka a Kozojedy.

 • Tato etapa se významně dotkne obyvatel Louňovic. Bude uzavřena křižovatka I. Hráz.
 • STÁLE NEBUDOU V PROVOZU OBĚ ZASTÁVKY Louňovice I. Hráz!!! Autobusy budou zastavovat pouze na zastávkách II. Hráz.
 • Autobus č. 489 BUDE ZAČÍNAT NA PROVIZORNÍ ZASTÁVCE NA HORNÍ NÁVSI před hotelem U sv. Huberta.
 • DOPRAVA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY v Mukařově: vzhledem k tomu, že v této etapě nebude v provozu odbočka do ulice Zájezdní (na I. Hrázi směrem na Žernovku), nebude linka 489 zajíždět ani ke škole v Mukařově. Autobus se totiž v Mukařově nikde neotočí, kdyby ke škole zajel např. od „kruháče“. Děti budou vystupovat i nastupovat v Mukařově u Flipu a do školy musí odsud dojít. Jedná se však pouze o několik dní, než začnou školní prázdniny.
 • V této etapě bude k nemovitostem na severní straně opravovaného úseku ze zákona ZAJIŠTĚN POUZE PŘÍSTUP, NIKOLIV PŘÍJEZD.  Toto platí také pro prodejny.
 • PARKOVÁNÍ vozidel bude zajištěno na obecních pozemcích v ulici Souběžná.

Etapa II.

ETAPA III.a v termínu 19.7.2023 – 9.8.2023

Úplná uzavírka pravého jízdního pruhu (ve směru jízdy na Kostelec n.Č.L.) začínající před křižovatkou II. Hráz až po začátek obce Vyžlovka.

 • Tato etapa se opět významně dotkne obyvatel Louňovic. Bude uzavřena křižovatka II. Hráz.
 • NEBUDOU V PROVOZU ZASTÁVKY Louňovice II. Hráz!!!
 • Autobus č. 489 BUDE ZAČÍNAT NA PROVIZORNÍ ZASTÁVCE NA HORNÍ NÁVSI před hotelem U sv. Huberta.  

ETAPA III.b v termínu 9.8.2023 – 30.8.2023

Úplná uzavírka levého jízdního pruhu (ve směru jízdy na Kostelec n.Č.L.) začínající před křižovatkou II. Hráz až po začátek obce Vyžlovka.

 • Tato etapa se opět významně dotkne obyvatel Louňovic. Bude uzavřena křižovatka II. Hráz.
 • NEBUDOU V PROVOZU ZASTÁVKY Louňovice II. Hráz!!!
 • Linka 489 by měla jezdit již normálně, poněvadž bude umožněn nájezd na Kutnohorskou z Louňovic na obou hrázích.
 • V této etapě bude k nemovitostem na severní straně opravovaného úseku ze zákona ZAJIŠTĚN POUZE PŘÍSTUP, NIKOLIV PŘÍJEZD. 
 • PARKOVÁNÍ vozidel bude zajištěno na obecních pozemcích na II. Hrázi u rybníka Louňovák.

Etapa III.

Jistě někoho napadne, proč nemohou být nějaké provizorní autobusové zastávky pro I. a II. Hráz v době jejich uzavření v pruhu, kde bude zajištěn kyvadlový provoz. Důvodem je právě kyvadlový provoz. Při četnosti autobusových spojů, kterou máme v Louňovicích, není možné, aby v tomto pruhu několikrát za hodinu zastavoval autobus a blokoval provoz. Snažili jsme se specialisty na dopravní značení přesvědčit, ale bez úspěchu.

MAJITELÉ NEMOVITOSTÍ v dotčených oblastech MAJÍ ZE ZÁKONA ZAJIŠTĚN PŘÍSTUP, NIKOLIV PŘÍJEZD ke svým nemovitostem. To samé platí i pro prodejny. Byli jsme ujištěni, že stavbyvedoucí se bude po celou dobu stavby snažit našim občanům vyjít maximálně vstříc.

SVOZ ODPADŮ bude zajištěn jiným způsobem. Majitelé dotčených nemovitostí budou o způsobu včas informováni.

PROSÍME O SHOVÍVAVOST. Za obec Louňovice jsme se snažili vyjednat co možná nejlepší podmínky. Věřte, že to nebylo jednoduché. Obec není z těch, kdo si mohou něco diktovat v takto rozsáhlé akci, jakou rekonstrukce silnice I/2 Kutnohorská bezesporu je. Silnici vlastní Ředitelství silnic a dálnic, povolení k rekonstrukci vydal Krajský úřad a obce mohou jen připomínkovat. To jsme učinili v maximální možné míře a toto je výsledek.

Přejeme vám pevné nervy, obrňte se trpělivostí a s případnými stížnostmi se obracejte přímo na Odbor dopravy Středočeského kraje (www.kr-stredocesky.cz/web/doprava).

Detailní obrázky dopravních omezení a dopravního značení naleznete zde:
Stanovení přechodné úpravy provozu silnice I/2 - první část (14.88 MB)
Stanovení přechodné úpravy provozu silnice I/2 - druhá část (14.61 MB)

Opatření obecné povahy-Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. I/2 (787.2 kB)

Přílohy

Opatření obecné povahy-Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. I_2.pdf

Opatření obecné povahy-Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. I_2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 787,2 kB

Stanovení přechodné úpravy provozu silnice I_2 - první část.pdf

Stanovení přechodné úpravy provozu silnice I_2 - první část.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 14,88 MB

Stanovení přechodné úpravy provozu silnice I_2 - druhá část.pdf

Stanovení přechodné úpravy provozu silnice I_2 - druhá část.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 14,61 MB
Datum vložení: 29. 5. 2023 22:00
Datum poslední aktualizace: 29. 5. 2023 22:49

Aktuality

Rozesílání novinek e-mailem

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Platební portál Středočeského kraje

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Koloběžkový závod

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.