Louňovice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Knihovna

Ženíškova obecní knihovna

Historie

KnihovnaObecní knihovna v Louňovicích má počátky na konci 19.století, roku 1919 byla sjednocena s knihovničkou hasičského sboru (1906). Asi 300 knih bylo přemísťováno v knihovní skříni, půjčovalo si je jen pár desítek čtenářů. Vzestup přišel po roce 1946, kdy se "Knihovně T.G.M" (později Knihovně K.Gottwalda" a nakonec "Místní lidové knihovně") vedené J.Kasalem, dostalo prostoru v garáži domu čp.87, kde bylo umístěno a v regálech uspořádáno asi 1000 svazků knih. Roku 1952 se knihovny ujali manželé Josefa a Tomáš Ženíškovi a knihovní činnost nebývale rozšířili a zkvalitnili. Od roku 1958 byla knihovna umístěna v adaptovaných půdních prostorách budovy MNV (kde je dosud), knižní fond dosáhl počtu 4000 svazků, k roku 1959 bylo zapsáno rekordních 231 čtenářů (40% občanů) a vypůjčilo se 6020 knih. Louňovice se staly "obcí nejpočetnějších a nejpilnějších čtenářů na celém říčanském okrese". Knihovna byla otevřena 3xtýdně, pořádala výstavky a přednášky a byla určena za knihovnu okrskovou. Roku 1960 J.a T.Ženíškovi převzali titul "Vzorné" knihovny. Bohužel před polovinou 60.let Ženíškovi z vedení knihovny odešli, činnost sice mírně stagnovala, ale na odkaz manželů Ženíškových bylo stále navazováno. Další konjuktura nastala v 80.letech, kdy se sice 3x knihovna stěhovala (aby se nakonec vrátila na původní místo), zato knihovnice J.Krutská opět rozvinula vedlejší aktivity (přednášky, vědomostní a výtvarné soutěže pro mládež), počet čtenářů knihovny tehdy dosáhl čísla 140. V 90.letech, po změně společenské situace zájem o knihovnu opět pozvolna upadal (zvláště u mládeže), zdá se však, že příliv nových obyvatel a změna atmosféry obce i modernisace knihovny opět přivedou čtenáře ke knihám. Obecní knihovna, od roku 2002 pojmenovaná po knihovníku, archiváři a kronikáři Tomáši Ženíškovi, se nalézá v nově rekonstruovaném prostoru, má kolem 70 čtenářů, vypůjčuje se cca. 1600 knih ročně.

Služby

knihovnaKnihovní fond (cca. 6500 svazků) je volně přístupný, rozdělený na oddělení "dětské" a "dospělé", druhé dále do jednotlivých tematických pododdělení (beletrie, cestopisy, detektivky, filosofie, historie, kuchařky, poezie, příroda, romány pro ženy, sci-fi, technika, zdravověda, životopisy-memoáry). Ty jsou pak vnitřně řazeny, převážně abecedně podle autorů. Knižní katalog není zatím zpracován, v budoucnosti by měl být přístupný přes internet. K disposici veřejnosti je počítač s připojením na internet.

Adresa katalogu pro čtenáře:

https://benesov.tritius.cz/library/lounovice 

Kontakt knihovna:

e-mai: knihovna@lounovice.cz

Ceník

Roční registrační poplatek : dospělí 50Kč - děti, studenti, důchodci 20Kč.
Internet: zdarma
Tisk: 2,- Kč/A4

Otevírací doba

1. patro budovy OÚ, Horní náves 6, 251 62  Louňovice

  • středa 16.00 - 18.00
  • pátek 16.00 - 18.00