Louňovice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Knihovna

Ženíškova obecní knihovna                      Knihovna

1. patro budovy obecního úřadu,
Horní náves 6, 251 62  Louňovice                                         

  • středa 16.00 - 18.00
  • pátek 16.00 - 18.00

Kontakt knihovna:
e-mai: knihovna@lounovice.cz

Knihovní fond (cca. 6500 svazků) je volně přístupný, rozdělený na oddělení "dětské" a "dospělé", dále do jednotlivých tematických pododdělení (beletrie, cestopisy, detektivky, filosofie, historie, kuchařky, poezie, příroda, romány pro ženy, sci-fi, technika, zdravověda, životopisy-memoáry). Ty jsou pak vnitřně řazeny, převážně abecedně podle autorů. Knižní katalog není zatím zpracován, v budoucnosti by měl být přístupný přes internet. K disposici veřejnosti je počítač s připojením na internet.

U dveří v knihovně se nachází tzv. Kiosek. Po načtení čtenářské kartičky slouží ke zjištění, zda čtenář knihu již četl nebo ještě ne.

Kiosek

Knihovna disponuje knihovním systémem Tritius, který umožňuje čtenářům nahlížet do knihovního katalogu z tepla domova. Pro návštěhu tohoto systému klikněte na odkaz https://benesov.tritius.cz/library/lounovice 

Knihovna

Po kliknutí na tento odkaz se vám otevře katalog s názvem Ženíškova knihovna Louňovice. A již můžete vyhledávat. Podle názvu knihy, autora, nebo tématu (detektivky, romány pro ženy, historické, dětské knihy…). Čtenáři se zaplaceným ročním příspěvkem se mohou přihlásit na čtenářské konto (po kliknutí na Přihlášení se ukáže podrobný návod, jak na to) a vybranou knihu rezervovat. Až bude kniha připravena, přijde oznámení o připravené rezervaci k vyzvednutí. Tato služba je však zpoplatněna. Na čtenářském kontě se můžete podívat na  to, jaké knihy máte půjčené, do kdy je vrátit nebo si výpůjčku prodloužit, podívat se do seznamu přečtených knih a podobně.

Ceník

Roční registrační poplatek : dospělí 50Kč - děti, studenti, důchodci 20Kč.
Internet: zdarma
Tisk: 2,- Kč/A4

 

Historie

Ženíškova knihovna Obecní knihovna v Louňovicích má počátky na konci 19. století. Roku      1919 byla sjednocena s knihovničkou hasičského sboru (1906). Asi   300 knih bylo přemísťováno v knihovní skříni, půjčovalo si je jen pár desítek čtenářů. Vzestup přišel po roce 1946, kdy se "Knihovně T.G.M" (později Knihovně K.Gottwalda" a nakonec "Místní lidové knihovně") vedené J. Kasalem, dostalo prostoru v garáži domu čp. 87, kde bylo umístěno a v regálech uspořádáno asi 1000 svazků knih.

Roku 1952 se knihovny ujali manželé Josefa a Tomáš Ženíškovi a knihovní činnost nebývale rozšířili a zkvalitnili. Od roku 1958 byla knihovna umístěna v adaptovaných půdních prostorách budovy MNV (kde je dosud), knižní fond dosáhl počtu 4000 svazků, k roku 1959 bylo zapsáno rekordních 231 čtenářů (40% občanů) a vypůjčilo se 6020 knih. Louňovice se staly "obcí nejpočetnějších a nejpilnějších čtenářů na celém říčanském okrese". Knihovna byla otevřena 3x týdně, pořádala výstavky a přednášky a byla určena za knihovnu okrskovou. Roku 1960 J.a T.Ženíškovi převzali titul "Vzorné" knihovny.

Bohužel před polovinou 60. let Ženíškovi z vedení knihovny odešli, činnost sice mírně stagnovala, ale na odkaz manželů Ženíškových bylo stále navazováno. Další konjuktura nastala v 80. letech, kdy se sice 3x knihovna stěhovala (aby se nakonec vrátila na původní místo), zato knihovnice J. Krutská opět rozvinula vedlejší aktivity (přednášky, vědomostní a výtvarné soutěže pro mládež), počet čtenářů knihovny tehdy dosáhl čísla 140. 

V 90. letech, po změně společenské situace zájem o knihovnu opět pozvolna upadal (zvláště u mládeže), zdá se však, že příliv nových obyvatel a změna atmosféry obce i modernizace knihovny opět přivedou čtenáře ke knihám.

Obecní knihovna, od roku 2002 pojmenovaná po knihovníku, archiváři a kronikáři Tomáši Ženíškovi, se nalézá v nově rekonstruovaném prostoru, má přes 90 čtenářů, kteří si ročně vypůjčí již více než 2000 knih.

Studovna Vstup do knihovny