Navigace

Obsah

Mateřská škola

Kontaktní informace

Na Hořičkách 163 
251 62 Louňovice

telefon: 323 660 447, mobilní telefon: 702 061 168, 777 886 682 (ředitelka)
e-mail: mslounovice@seznam.cz

www.ms-lounovice.cz

 

Všeobecné informace

Mateřská škola byla otevřena v roce 1979 v nové účelové budově postavené v akci Z, s kapacitou podle tehdejších norem až 35 dětí. V roce 1999 byla na původní budovu provedena nástavba s bytovými jednotkami a došlo tak i k celkové rekonstrukci budovy.

Postupně, když už místní děti MŠ nezaplnily, byly přijímány i děti z okolních obcí a pro udržení provozu byla také na přechodnou dobu při MŠ zřízena školní družina.

V současné době v souvislosti s velkou výstavbou v obci a změnou životního stylu postupně MŠ nepostačovala. Obec řešila potřebnou situaci přístavbou třídy, která proběhla v měsíci květnu - srpnu 2005 a 1. září 2005 byla slavnostně otevřena 2. třída MŠ.
Dvoutřídní MŠ má celodenní provoz s provozní dobou od 7.00 do 16.30 hodin.Obě třídy jsou smíšené pro děti ve věku od 3 do 6 let.
Záměrem MŠ je upředňostňovat osobnost dítěte a za pomoci celého kolektivu zaměstnankyň vytvářet MŠ rodinného typu.
MŠ má prostorné třídy vybavené novým účelovým nábytkem. Každá třída má svou šatnu, umývárnu, sociální zařízení a skladové prostory.

Třída "Rybiček" má kapacitu 22 dětí a je výtvarně zaměřena.
Třída "Želviček" s kapacitou 20 dětí je se sportovním vybavením.

V MŠ je nově zrekonstruovaná školní kuchyně, která tak odpovídá stanoveným hygienickým požadavkům a normám. Součástí MŠ je velká zahrada s přilehlým lesíkem. Při pobytu venku děti využívají velkou terasu, pískoviště, altánek a instalované zahradní prvky.

Při procházkách naší krásnou okolní přírodou, jejíž součástí jsou lesy a rybníky, vedeme děti k ochraně živé i neživé přírody.
Každoročně probíhá předplavecká výchova v bazénu v Říčanech.

Odpolední kroužky

  • 1 x týdně výuka angličtiny
  • 1 x týdně zdravotní cvičení pro radost
  • 1 x týdně skupinová řečová výchova
  • 1 x týdně keramika.

Během školního roku udržujeme spolupráci s MŠ Svojetice - zúčastňujeme se společně divadelních představení, pořádáme výměnné návštěvy, výlety a pod.

Personální obsazení MŠ :
3 pedagogické pracovnice- ředitelka, 2 učitelky
3 provozní pracovnice - kuchařka, vedoucí školní kuchyně a pomocná kuchařka, školnice

Mateřská školka