Menu
Obec Louňovice
ObecLouňovice

ČEZ apeluje na vlastníky pozemků v Louňovicích

ČEZ

Dovolujeme si tímto upozornit vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení, nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy společnosti ČEZ.

UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů (77.67 kB)

Tato povinnost vyplývá z ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb.

ZÁSAH PROVÁDĚJTE PRŮBĚŽNĚ V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU DLE NÍŽE UVEDENÉHO ROZSAHU.

Nebude-li zásah proveden do 15. listopadu tohoto roku a bude-li ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozování zařízení distribuční soustavy, je pracovník pověřený společností ČEZ Distribuce, a. s., oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky za účelem provedení zásahu. Vzniklý klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány a vytěžená užitková dřevní hmota bude uložena v celých délkách do jednotlivých hromad na okraji ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 10 m od osy vedení na dotčeném pozemku.

Pokud již byl vlastník pozemku písemně osloven, tak je nutné postupovat dle obdržených pokynů. Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů uvedené v PNE 33 0000–6. K vodičům se nesmí přiblížit pod bezpečnou vzdálenost ani nástroje, ani větve dřevin při ořezu. Zásah nesmíte provádět v případě, že se větve stromů a jiných porostů před zásahem dotýkají vedení nebo hrozí při pádu ořezané větve stromů a jiných porostů dotyk s vedením. V případě, že zásahem může být ohrožena bezpečnost osob nebo zařízení distribuční soustavy, kontaktujte ČEZ na lince 800 850 860.

Více informací včetně video návodu k bezpečnému provedení ořezu stromoví najdete na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz/orezy.

Zásah proveďte tak, aby byla zachována níže uvedená nejmenší vzdálenost větví stromů a jiných porostů od nadzemního vedení:

U vedení nízkého napětí nn do 1 kV (400/230 V):

  • 2 m od holých vodičů a 1,5 m od izolovaného nebo kabelového vedení u stromů a jiných porostů, u kterých se předpokládá výstup osob
  • 1,5 m od holých vodičů a od izolovaného nebo kabelového vedení u stromů a jiných porostů, u kterých se nepředpokládá výstup osob
  • Doporučená minimální bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům nn při provádění zásahu je 1 m.

U vedení vysokého napětí vn nad 1 kV do 35 kV v rozsahu ochranného pásma:

  • vedení bez izolace 7 m
  • izolované vedení 2 m
  • Doporučená minimální bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům vn při provádění zásahu je 2 m.

U vedení velmi vysokého napětí vvn nad 35 kV do 110 kV v rozsahu ochranného pásma:

  • vedení bez izolace 12 m
  • Doporučená minimální bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům vvn při provádění zásahu je 3 m.

UPOZORNĚNÍ:
V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Při neplnění povinností vlastníka může být Energetickým regulačním úřadem uplatněna sankce. Při vzniku škody v souvislosti s neplněním povinnosti dále mohou být uplatněny náklady související s likvidací vzniklé škody. V zákonem vymezených případech musí vlastníci nebo uživatelé pozemků před plánovaným kácením dřevin splnit oznamovací povinnost, popř. si vyžádat povolení dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.

Děkujeme za spolupráci.

ČEZ

Přílohy

ořez ČEZ.pdf

ořez ČEZ.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 77,67 kB
Datum vložení: 1. 11. 2023 10:54
Datum poslední aktualizace: 1. 11. 2023 10:58

Aktuality

Rozesílání novinek e-mailem

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Platební portál Středočeského kraje

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Koloběžkový závod

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na