Menu
Obec Louňovice
ObecLouňovice

Sociální služby


Každý z nás může někdy potřebovat „pomocnou ruku“. Ať už je to tíživá životní situace, problémy v rodinném kruhu či pomoc s nemohoucím blízkým člověkem. Obec Louňovice spolupracuje s několika zařízeními, která takovou „pomocnou ruku“ nabízejí.

 

Hospic Dobrého pastýře v Čerčanech
www.hospic-cercany.cz

Hospic dobrého pastýře

Převažující činností tohoto zařízení je hospicová a paliativní péče, a to jak v rámci lůžkového hospice, tak v domácím prostředí klientů. Společnost poskytuje také celou škálu sociálních a komunitních služeb, aktivně se věnuje vzdělávací, osvětové a aktivizační činnosti. Provozuje také půjčovnu kompenzačních pomůcek a službu asistenčního auta.

V Hospici Dobrého Pastýře je pečováno o nemocné s krátkou prognózou dožití, ve většině případů s pokročilým nádorovým onemocněním. Péče multidisciplinárního týmu složeného z lékařů, zdravotních sester, ošetřovatelů, sociálních pracovníků, psychologů a duchovních se zaměřuje na odstranění či minimalizaci symptomů doprovázejících nevyléčitelné onemocnění (zejména bolesti) a na naplnění fyziologických, psychosociálních a spirituálních potřeb pacienta.

Dalším cílem je také podpora a doprovázení rodinných příslušníků nemocného tak, aby mu mohli být oporou a zvládli tuto těžkou životní situaci nejen v průběhu hospitalizace, ale také po jeho úmrtí. Režim dne v hospici se výrazně liší od režimu v nemocnici. Pacient si určuje, kdy vstávat, kdy chodit spát, kdy zhasnout, jídlo se mu podává, když má na něj chuť. Nemocný se může spolehnout, že nebude trpět nesnesitelnou bolestí, za každých okolností bude respektována jeho vůle a lidská důstojnost a také na to, že v posledních chvílích života nezůstane osamocen. Péče se zde dostane každému bez ohledu na jeho věk, finanční možnosti, sociální status či místo bydliště.

Součástí budovy hospice jsou také 4 pokoje pro klienty Odlehčovací služby pobytové. Tato služba je určená pro ty, o které je jinak pečováno v jejich domácím prostředí. Pečující osoba si během krátkodobých odlehčovacích pobytů jejího blízkého může zařídit nezbytné nebo odjet na dovolenou s vědomím, že je o něj dobře postaráno. Odlehčovací služby jsou poskytovány i v domácím prostředí klientů.

Centrum denních služeb je místem pro všechny, kteří nechtějí nebo nemůžou být sami. Slouží zejména pro lidi z blízkého okolí, o které kvůli snížené soběstačnosti pečují jejich blízcí doma. Zatímco tito lidé stráví svůj čas ve společnosti, pečující mají možnost odpočinout si a zařídit si nezbytné záležitosti.

 

Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú.
www.modredvere.cz

Modré dveře

Toto centrum nabízí širokou pomoc zejména v oblasti psychoterapie. Provozuje již tři centra, a sice v Kostelci nad Černými lesy, Říčanech a Praze. Svým klientům nabízí:

1) Psychoterapii

 • individuální, párovou, rodinnou, skupinovou
 • pro každého, koho něco trápí, komu se něco stalo, kdo nerozumí své situaci, chce se posunout dál, je v tíživé situaci a neví si rady

2) Sociální aktivizaci – ambulantní i terénní formou

 • práci s vlastním sebevědomím a sebeúctou, aktivity zaměřené na snižování sociální izolace, sociálně terapeutické činnosti
 • pro osoby s duševním onemocněním nebo mentálním postižením ve věku 15 - 85 let

3) Krizovou pomoc

 • odbornou podporu a pomoc pro stavy akutní krize
 • služba je poskytována bezplatně a anonymně v pracovní dny od 8:00 - 16:00, není nutné se telefonicky objednávat. S ohledem na délku konzultace je vhodné přijít nejpozději v 15:00.
 • zdarma, anonymně

 

Stacionář OLGA Říčany
www.stacionar-olga.cz

Stacionář Olga

Jedná se o zařízení sociálních služeb, které poskytuje ambulantní a ubytovací péči seniorům a osobám se sníženou soběstačností, zdravotním nebo tělesným postižením a potřebou celodenní péče.

Nabízí pobyty v denním stacionáři pro 8 uživatelů a nepřetržitou péči pro 4 uživatele v rámci odlehčovacích služeb, především na delší pobyty, například během rekonstrukce bytu, dovolené, nemoci i jiných životních situací pečujících osob i zájemců o službu.

Služby:

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (osobní hygiena, podávání stravy a další péče).
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, tematické programy, výtvarné a další činnosti, ergoterapie.
 • Sociálně - terapeutické činnosti (terapeutické programy formou pohybových i duševních aktivit).  
 • Doprava klientů (dovoz klientů bezbariérovým automobilem do stacionáře a zpět).
 • Kontakt se společenským prostředím, programy a akce ve stacionáři Olga i jinde v Říčanech.
 • Pomoc při obstarávání osobních záležitostí
 • Ubytovací služby, včetně praní prádla a úklidu (pouze odlehčovací služba).
 • Fakultativní činnosti, procházky, dohled nad podáváním léků, dovoz a odvoz autem.

Koordinátor sociální práce

 

DIAKONIE Českobratrské církve evangelické
www.diakonie-stred.cz

DiakoniePečovatelská služba nabízí pomoc a podporu lidem, kteří se díky nemoci, zdravotnímu postižení, invaliditě, následkům úrazů či stáří ocitli v nepříznivé sociální situaci. V případě potřeby pomoci, kterou není možné zajistit běžně dostupnými službami, pomůže tuto situaci vyřešit. Naším cílem je umožnit potřebným i jejich blízkým důstojný a spokojený život s respektem k jejich jedinečnosti, důstojnosti a individualitě.

Kontakt:
manažerka služeb pro seniory Mgr. Dana Batalová
tel. 734 809 127 email: batalova.dana@diakonie-stred.cz

sociální pracovnice Mgr. Alena Pačenovská
tel. 731 615 674 email: pacenovska.alena@diakonie-stred.cz

Služba je poskytována v domácím prostředí uživatele s ohledem na jeho soběstačnost a možnosti služby.

Uživateli naší služby jsou senioři, osoby se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním a rodiny s dětmi.

Naši pečovatelé Vám:

 • pomohou s hygienou (sprchování, koupání, hygiena na lůžku, péče o tělo)
 • pomohou s oblékáním a obouváním
 • asistují při pohybu v domácnosti, pomáhají s přesuny
 • pomohou nakoupit
 • podpoří Vás při přípravě jídla
 • asistují při podávání jídla a pití
 • pomohou s úklidem domácnosti
 • doprovodí k lékaři nebo na úřady
 • nabídnou bezplatné sociální poradenství

Poskytované úkony péče si uživatel hradí z vlastních zdrojů dle aktuálního Ceníku

Pečovatelská služba nenahrazuje činnost komerčních firem v případě požadavku na zajištění oběda nebo úklidu domácnosti.

Pečovatelská služba je zajišťována denně od pondělí do neděle, v čase od 7:00 do 19:00 hod.  

Pečovatelská služba poskytuje péči v Kostelci nad Černými lesy a okolních obcích a v Libici nad Cidlinou.

Diakonie ČCE - středisko Střední Čechy, Lázeňská 462, 281 63
Kostelec nad Černými lesy         

www.diakonie-stred.cz

 

Další odkazy můžete najít na webu MAS Říčansko.

 

Obec

Rozesílání novinek e-mailem

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Platební portál Středočeského kraje

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na