Navigace

Obsah

Czech PointCzech POINT

Co je to Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:

Výpisy z veřejných evidencí:
  • obchodní rejstřík
  • živnostenský rejstřík
  • katastr nemovitostí
Výpisy z neveřejných evidencí:
  • rejstřík trestů
Které doklady potřebují žadatelé o výpis Ověřené výpisy z veřejných evidencí

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

  • obchodní rejstřík – IČ subjektu
  • živnostenský rejstřík – IČ podnikatele (fyzické osoby)
  • katastr nemovitostí – název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí

  • rejstřík trestů

Pro vydání ověřeného výpisů z rejstříku trestů je třeba:

  •  podepsat písemnou žádost
  •  doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká (občanský průkaz nebo cestovní pas)

Výpis z rejstříku trestů je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.


Pokud někdo žádá o výpis z rejstříku trestů v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

Ceník
Evidence Cena
za první stránku za každou další stránku
Obchodní rejstřík 100,-- Kč 50,-- Kč
Živnostenský rejstřík 100,-- Kč 50,-- Kč
Katastr nemovitostí 100,-- Kč 50,-- Kč
Rejstřík trestů 100,-- Kč 0,-- Kč

 

Kontaktním místem je Obecní úřad Louňovice, Horní náves 6, Louňovice